symbol phone   +46 (0)573 777050
    +49 (0)30 69200474

WF Logo
HOME          WeyTeCon Förlag i Sverige           WeyTeCon Verlag in Deutschland          RED.RUTA PUBLICATIONER-SE           BESTÄLLNINGAR          PUBLIKATIONEN-DE          BESTELLUNGEN
altes Skript Banner

WeyTeCon-Förlag (WF)

Info: WF är ett varumärke av svenska WeyTeCon AB och publicerar i olika ämnen. Förlaget är idag inte begränsat till ett specifikt segment. De första WF publikationerna går i riktning mot tekniska och kulturhistoriska publikationer. WF publicerar också speciallitteratur som används i WeyTraCon Academy (AW) i Tyskland.Bakgrund och historia

Föregångaren till WeyTeCon AB, de tyska WeyTeCon GmbH (2003 - 2009) lokaliserat i Penzlin och Berlin, har redan publicerat de första (tryckta) publikationerna. WF återupptar alla arbete som lämnats kvar, fortsätter det och kommer säkert att utvidga publikationslistor.
Men förutom det tryckta ordet i den klassiska bokformen kommer det säkert att fokuseras på den elektroniska utgåvan av publikationer.


Publikationer

Vi vill tacka för ditt intresse av våra publikationer. I avsnittet

> Publikationer

hittar du uterliga informationer om våra publikationer..


Are you interested to get in contact with WeyTeCon Förlag / WeyTeCon Verlag?
Please feel free!

WTC Logo WF Logo
phone symbol   Phone SE: +46 (0)573 777050
  Phone DE: +49 (0)30 69200474
envelope symbol  e-post / E-Mail: info@weytecon.st
HOME       WeyTeCon Förlag i Sverige        WeyTeCon Verlag in Deutschland       RED.RUTA
PUBLICATIONER-SE        BESTÄLLNINGAR       PUBLIKATIONEN-DE       BESTELLUNGEN
©Copyright 2003 - 2009 WeyTeCon™ GmbH, 2009 - 2021 WeyTeCon™ AB